Postgresql

PostgreSQL to najbardziej zaawansowany open source system relacyjnych baz danych.